Word rijinstructeur auto

Voor slechts € 74,- per maand in zes maanden je certificaat!

Rijinstructeur auto

Rijinstructeur Auto B is het mooiste beroep dat er bestaat. Je bent je eigen baas, bepaalt zelf hoeveel je verdient en werkt met jonge, leuke mensen. Kies voor een opleiding bij Rijschool Academie en je wordt in zes maanden klaargestoomd voor het CBR Auto Rijinstructeursexamen categorie B. Je kunt kiezen tussen een dag- of avondopleiding.

De basisopleiding voor elke rijinstructeur auto! Tijdens dit opleidingstraject word je klaargestoomd om na de opleiding direct te gaan werken in de rijschoolwereld. Je kunt voor jezelf gaan beginnen of je meteen aansluiten bij één van onze partner rijscholen. Het laatste heeft als groot voordeel dat je direct een leerlingenportfolio krijgt met veel werkgarantie. Een logische keuze voor veel beginnende instructeurs.

Wij bieden je de mogelijkheid om in 6 maanden tijd de opleiding rijinstructeur Auto B af te ronden, zodat je aan het eind helemaal klaar bent voor het CBR Auto Rijinstructeursexamen categorie B. Je kunt kiezen uit onze dag- of avondopleiding.

Bij Rijschool Academie is het ook mogelijk een opleiding te volgen met franchisegarantie. Hierdoor kun je je volledig richten op je studie en hoef je je tijdens je opleiding geen zorgen te maken over een baan in het werkveld.

Tip: Al onze opleidingen zijn belastingaftrekbaar, dit houdt in dat de belastingdienst een gedeelte van jouw opleiding meebetaalt. Vraag ons naar de financiële mogelijkheden.

Wij bieden je de mogelijkheid om in 6 maanden tijd deze opleiding af te ronden, zodat je aan het eind helemaal klaar bent voor het CBR Auto Rij-instructeursexamen categorie B. Je kunt kiezen uit onze dag- of avondopleiding.

De opleiding tot rijinstructeur is een combinatie van theorie en praktijk. Zodoende heb je in jouw opleiding al veel afwisseling en kun je al heel snel het geleerde in de praktijk gaan brengen! Hieronder lees je meer over de opbouw en de examenonderdelen van de opleiding tot rijinstructeur.

Fase 1: Competentie verkeersdeelname

Fase 1A: Theorietoets 1: Theorie van de Rijtaak. Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

Wet- en regelkennis
RVV
Theorie van de verkeerstaak
Verkeersveiligheid andere
Verkeersdeelnemers Mobiliteit
Verkeersdoorstroming en Milieu
Verkeersinzicht
Fase 1B: Praktijkrit: Eigen rijvaardigheid

Tijdens dit onderdeel van je opleiding zal je eigen rijvaardigheid geëxamineerd worden in de vorm van een rijproef van 75 minuten. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

Beoordeling van verkeersinzicht
Beoordeling van voorbereidingshandelingen Voertuigcontrole
Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met de “hardop denkmethode” en beoordeling van de bijzondere verrichtingen. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.
Fase 2: Didactische voorwaarden

Fase 2A: Theorietoets 2: Lesvoorbereiding

In dit onderdeel van je opleiding wordt jouw kennis getoetst aangaande de lesvoorbereiding. Tijdens het examen krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

Het ontwerpen van lesprogramma’s
De verschillende leerling kenmerken Rijvaardigheidsdidactiek
De instructie
Leermotivatie
Organiseren
Voorbereiding van leersituatie
Les- en leertijd en regels en afspraken

Fase 2B:Theorietoets 3: Lesuitvoering en beoordelen

Dit laatste examen zal toetsen of je voldoende vaardigheden hebt omtrent jouw wijze van instructie; Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

Aanbieden van oefensituaties
Wijze van feedback
Coachingsvaardigheid rijtaken
Afstemming
Leerhouding
Interpersoonlijk handelen
Rijvorderingen
Toetsmomenten, Toetsafname en Toetsinhoud
Observeren en beoordelen
Terugkoppeling van toetsresultaten

Je mag deze verschillende fasen in willekeurige volgorde afleggen. Pas als je alle vier de examens van Fase 1 en Fase 2 hebt afgelegd, mag je door naar Fase 3 van de opleiding tot rijinstructeur. Als je met voldoende resultaat alle onderdelen van Fase 1 en 2 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 12 maanden na het behalen van het laatste (vierde) voldoende resultaat van Fase 1 of 2. De laatste fase van de opleiding zal bestaan uit Fase 3; het doorlopen van een stage bij een verkeersschool. Rijschool Academie werkt samen met verschillende rijscholen, waaronder Demo-opleidingen en iQdrive, waar je stage kunt lopen. Uiteraard ben je ook vrij om zelf een stageplaats te kiezen. Je bent wel verplicht om stage te lopen. Zonder stage geen diploma.

Natuurlijk verwelkomen we je graag op onze opleiding tot rijinstructeur. Om de opleiding tot rijinstructeur te mogen volgen, behoor je wel aan een aantal voorwaarden voldoen: – Als eerste beschik je uiteraard over een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie, waarvoor je rijinstructeur wilt worden. – Ten tweede behoor je een diploma te hebben behaald op minimaal VMBO niveau. Heb je deze niet? Dan kun je een geschiktheidstest afleggen.

AANBIEDING: de opleiding kost normaal gesproken €3.947. Momenteel kost de opleiding slechts €3.047. Dit is inclusief:

Gespecialiseerde opleiding tot rijinstructeur fase 1 en fase 2 (€ 2.480)
Boeken en lesmateriaal (€ 340)
Rijlessen fase 1B, 5 lessen (€ 175)
Autogebruik tijdens examen 1x (€ 52)

Let op, de examenkosten komen er nog wel bij. Dit betaal je direct aan het IBKI:

Examen Theorie Fase 1A (€ 105)
Examen Theorie Fase 2A (€ 105)
Examen Rijproef Fase 1B (€ 185)
Examen Theorie Fase 2B (€ 105)
Eindexamen (€ 360)

De totale kosten voor de opleiding bij Rijschool Academie en de vijf examens: € 4.907,-. Dit bedrag mag maandelijks afgelost worden. Onze opleiding is vele duizenden euro’s goedkoper dan bij concurrenten.

De opleiding wordt gehouden in verschillende steden, namelijk Rotterdam, Amsterdam, Breda, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Den Haag.

Twee keer per jaar starten de nieuwe klassen, namelijk in februari en in september.

Naast de dagopleiding en weekendopleiding bieden we ook een avondopleiding aan.

Ik wil

Over/voor

Uw gegevens

Vul uw gegevens in