Begripvol zijn tegen leerlingen die rijlessen volgen

okt 12, 2022 | Blogs | 0 Reacties

Wegbestuurders moeten begripvol zijn tegenover leerlingen tijdens rijlessen. Niet wordt geboren als een Michael Schumacher. Dus auto laten afslaan, te langzaam rijden, niet snel kunnen reageren op sommige situaties zijn allemaal dingen die kunnen voorkomen tijdens de rijlessen. Ervaren bestuurders die lesauto’s tegenkomen in het verkeer moeten hier rekening mee houden en begrip tonen.

Houd veilige afstand

Je moet nooit bumperkleven bij een leerling-chauffeur, want dat is zowel onattent als gevaarlijk. Je zou zelfs een forse bekeuring kunnen krijgen. Alle bestuurders moeten de twee-seconden-regel volgen en een veilige afstand bewaren tussen hun voertuig en dat voor hen. Zo hebben ze de tijd om te remmen als dat nodig is. En bij slecht weer? Laat nog meer ruimte tussen jezelf en andere auto’s

Blijf respectvol

Onaangename handgebaren maken, toeteren of schelden op onervaren bestuurders is agressief en zinloos, en het is ook verboden (je mag alleen toeteren om andere automobilisten te waarschuwen voor een echte bedreiging). Als je een kick krijgt van het kwellen van leerling-bestuurders, zegt dat meer over jou dan over de leerling.

Wacht geduldig af

Ook al irriteert een student je mateloos, hij zal zeker snel aan de kant gaan of een andere straat inslaan. Het is het niet waard om je te ergeren, dus maak je niet druk. Dit kan dе ееrstе kееr zijn dat dе bеstuurdеr op ееn grotе wеg rijdt; misschiеn nееmt hij dееl aan ееn tеst of zеlfs ееn еxamеn.

Eеn van dе bеlangrijkstе aspеctеn van vеilig rijdеn is lеrеn omgaan mеt gеvaarlijkе situatiеs diе zich kunnеn voordoеn. Dit houdt ook in dat jе jе bеwust moеt zijn van andеrе bеstuurdеrs om jе hееn, want diе kunnеn onvoorspеlbaar zijn. Als iemand naar je toetert, onregelmatig rijdt of obsceniteiten schreeuwt, blijf dan kalm en laat je instructeur je door de situatie leiden.

Negeer het

Je hoeft niet te doen wat de andere bestuurder wil – of het nu gaat om sneller rijden, stoppen of gewoon uit hun zicht gaan – als je niets verkeerd doet. Dit is vooral belangrijk bij het wachten op een rotonde of het verlaten van een kruising. De activiteiten van andere bestuurders mogen er nooit toe leiden dat je te hard rijdt of fouten maakt die je zelf niet zou maken. Concentreer je niet op wat zij doen, maar op je eigen rijgedrag en je instructeur zal je laten weten of je moet veranderen wat je doet.

Bespreken

Accepteer niet zomaar slechte behandeling van andere bestuurders terwijl je leert rijden; dit zou geen onderdeel van de ervaring moeten zijn. Als slecht gedrag van anderen je vertrouwen heeft geschokt of je doet twijfelen aan je rijlessen, praat er dan over met je instructeur. Hij zal ervoor zorgen dat je een veilige bestuurder wordt door je zowel technische vaardigheden als uitstekende rijgewoonten aan te leren.

Rijschool Academie

De opleiding rijinstructeur bij Rijschool Academie leert de toekomstige rijinstructeurs ook om op deze situaties te letten. Zo willen wij ervoor zorgen dat de leerlingen van de rijinstructeurs die wij opleiden gefocust blijven en zich niet laten opjagen in dergelijke situaties én dat wanneer zij hun rijbewijs hebben gehaald, dat zij dezelfde begrip zullen tonen aan andere leerlingen-chauffeurs die rijlessen volgen. Dit begint allemaal met een goede opleiding.

Rijschool Academie

baangarantie

100% baangarantie na jouw opleiding

netherlands

Cursussen over héél Nederland

bedrijf

Begin je eigen bedrijf en wees je eigen baas!

Betalen

Betalen in termijnen van 10 maanden

avondcursussen

Avondcursussen

slagingspercentage

Hoog slagingspercentage

studeren

Overal inloggen, oefenen en studeren

examengerichte

Examengerichte trainingen