Rijinstructeurs moeten voortaan ook een VOG aanvragen

nov 17, 2017 | Blogs | 0 Reacties

De knoop is doorgehakt: er komt een Verklaring Omtrent het Gedrag (ofwel VOG) voor rijinstructeurs. Gisteren heeft de ministerraad besloten dat elke persoon die rijinstructeur wil worden of blijven, een VOG moet aanvragen.

Rijinstructeur worden

Maar wat betekent dit voor mensen die rijinstructeur worden in hun hoofd hebben of een eigen rijschool willen starten? We denken niet dat het grote gevolgen zal hebben, aangezien we slechts één of twee keer per jaar de vraag krijgen of een VOG nodig is voor rijinstructeurs. Tot nu toe was dat niet het geval. De VOG voor rijinstructeurs zal naar verwachting medio 2018 definitief worden ingevoerd.

Voor mensen die een misdrijf hebben gepleegd, wordt het wel moeilijker om aan de slag te gaan als rijinstructeur. Vooral als het gaat om gewelds-, zedelijke, verkeers- en economische delicten is het ongewenst dat deze mensen de rijschoolbranche betreden.

VOG rijinstructeurs

Rijinstructeur blijven

Hеt is bеlangrijk om tе rеalisеrеn dat niеt allееn niеuwе rijinstructеurs, maar ook dеgеnеn diе al wеrkzaam zijn in dе branchе, ееn VOG voor rijinstructеurs moеtеn aanvragеn wannееr zij hun bеvoеgdhеidspas willеn vеrlеngеn. Als jе niеt aan dеzе еis voldoеt, kan dit bеtеkеnеn dat jе gеdwongеn wordt om ееn andеrе carrièrе tе kiеzеn.

Het wordt daarom steeds meer afgeraden om te lang te wachten met WRM bijscholing. Het aanvragen van een VOG voor rijinstructeurs kan namelijk tot wel 8 weken in beslag nemen. Zorg er dus voor dat je tijdig actie onderneemt om je bevoegdheid te behouden en toekomstige carrièremogelijkheden veilig te stellen.

Rijschool Academie

baangarantie

100% baangarantie na jouw opleiding

netherlands

Cursussen over héél Nederland

bedrijf

Begin je eigen bedrijf en wees je eigen baas!

Betalen

Betalen in termijnen van 10 maanden

avondcursussen

Avondcursussen

slagingspercentage

Hoog slagingspercentage

studeren

Overal inloggen, oefenen en studeren

examengerichte

Examengerichte trainingen